Oficiálna stránka ALBATROS Klub

Koľajový žeriav EDK 300 ŽSR 277

 

Motorový koľajový žeriav EDK 300 č. 277 (r. v. 1966, výrobca VEB Schwermaschinenbau S. M. Kirow Leipzig/TAKRAF, výr. č. 26004) je predstaviteľom koľajového žeriavu vyrábaného v 60. rokoch 20. storočia a dodávaného do všetkých krajín bývalej RVHP. Konštrukčne ide o dieselelektrický otočný žeriav strednej veľkosti s maximálnou nosnosťou 60 t. Skladá sa z podvozkovej časti, hornej otočnej časti a výložníku. Podvozková časť je tvorená dvomi trojnápravovými podvozkami, narážacím a ťažným ústrojenstvom a podperným zariadením, ktoré tvoria štyri pätky otočne umiestnené na podvozku. Žeriav je vybavený vlastným pohonom pojazdu, ktorý sa používa len pre pohyb pri práci, posune a krátkom presune na pracovné miesto. Rýchlosť vlastným pohonom je maximálne 60 m/min. Maximálna rýchlosť počas prepravy je 80 km/h výložníkom dozadu. Hmotnosť žeriavu je 103 t, dĺžka žeriavu bez výložníka je 10,8 m. Otočná časť má v prednej časti kabínu obsluhy, za ňou je strojovňa s hnacím agregátom žeriavu - spaľovací motor s výkonom 75,5 kW a generátor s výkonom 63 kVA. Žeriav je otočný o 360°. Výložník je prostý. Pri vyložení 5,5 m má výšku zdvihu 13,5 m, v takejto polohe má pri podopretí nosnosť 60 t, bez podopretia 30 t v smere osi koľaje, alebo 17 t v akomkoľvek smere. Pri vyložení 14,0 m má výšku zdvihu maximálne 8,5 m a nosnosť pri podopretí 14 t, bez neho 8 t v smere osi koľaje, alebo 3 t v akomkoľvek smere. Výložník je počas prepravy umiestnený na ochrannom vozni s najmenšou dĺžkou 14 m. Konštrukcia žeriavu, resp. výložníku predurčuje jeho použitie najvhodnejšie na tratiach (pracoviskách) bez trakčného vedenia. Na elektrifikovaných tratiach je pri práci potrebná demontáž trolejového vedenia, vo výnimočných prípadoch stačí len napäťová výluka. Zo žeriavu typu EDK 300 vychádza typ EDK 300 W, ktorý má upravenú konštrukciu výložníku. Výložník je skriňovej konštrukcie s mačkou, ktorá je v pracovnej polohe pozdĺžne pohyblivá. Výložník je pri práci udržovaný vo vodorovnej pracovnej polohe elektrickou vodováhou, ktorá ho automaticky vyrovnáva pri rôznom zaťažení. Takéto usporiadanie umožňuje prácu aj pod trolejovým vedením bez nutnosti jeho demontáže. Žeriavy EDK 300 sa používajú pri rekonštrukčných prácach na tratiach najmä pri rekonštrukciách a výmenách výhybiek, ale aj na odstraňovanie následkov nehôd. V prevádzke nahradili menej efektívne parné žeriavy. Používajú sa dodnes, sú umiestnené vo viacerých rušňových depách na Slovensku. Predmetný žeriav EDK 300 ev. č. 01-277 bol pred prevodom k MDC umiestnený v RD Bratislava hl. Dňa 29.7.2001 bol prevedený do evidencie MDC od ŽSR DŽKV Bratislava. Prevádzkyschopný žeriav je v starostlivosti ALBATROS klubu Bratislava. Umiestnený je aj naďalej v RD Bratislava hl.

Udržiavanie Albatrosa v prevádzkyschopnom stave je možné aj vďaka spolupráci, pomoci a sponzorstvu nasledovných firiem a subjektov

zsrsiemenszsskzsskzsskzsskCARGOzoszssklankwitzerTechnolabRSLkjellbergzsskŽSRzsskwagonserviceEVPUKusovkarudoszoswgskezssk 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
Nachádzate sa tu: Naše vozidlá Koľajový žeriav EDK 300 ŽSR 277